SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
GRAD BAKAR

2.

Na temelju članka 5. Stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Gradonačelnik Grada Bakra, na sjednici održanoj 27. siječnja 2010. godine donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Bakra za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), te mikro lokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2010. godini.

Članak 2.

U 2010. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1. Investicijsko održavanje - riva Bakar 550.00,00 kuna

2. Naknada za Vijeće za davanje

koncesijskog odobrenja 2.000,00 kuna

UKUPNO: 552.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuje se na iznos od 10.000,00 kuna, dok će se ostatak iznosa od 542.000,00 kuna osigurati iz sredstava naknade za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjere - industrijske luke Bakar i ostalih namjenskih sredstava iz Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu.

 

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikro lokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Skica mikrolokacija iz stavka 1. Ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovog Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/10-01-03

Ur. broj: 2170-02-03-10-10

Bakar, 28. siječnja 2010.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr