SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.
73

2.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03 (Pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 11. Izjave osnivača od 21. studenoga 1994.godine, 29. siječnja 1998.godine, 4. travnja 2003.godine, 29. svibnja 2007. godine, 20. ožujka 2008. godine i 17. lipnja 2009 godine, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja
komunalnih usluga

Članak 1.

U članku 2. stavak 2. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj15/99, 17/00, 3/01, 29/03, 12/05, 7/07, 14/07, 06/08 i 26/08) iza riječi »osnovi« dodaje se riječ »zadužene«.

Članak 2.

Članak 2. stavak 2. Odluke iza riječi »posude« brišu se riječi »Fiksna naknada i varijabilni dio iznose:

NETO CIJENA

GRAĐANI

GOSPODARSTVO

FIKSNA
NAKNADA

0,53 kn x litara
posude

0,80 kn x litara
posude

VARIJABILNI DIO
PRAŽNJENJE
POSUDE

0,04 kn x litara
posude x broj
pražnjenja

0,04 kn x litara
posude x broj
pražnjenja

»

Članak 3.

Članak 7. stavak 4. Odluke iza riječi »veličine« dodaje se riječ »zadužene«.

Članak 4.

Članak 7. stavak 5. Odluke iza riječi »zbrojem« dodaje se riječ »zaduženih«.

Članak 5.

Članak 9. stavak 2. Odluke iza riječi »veličine« dodaje se riječ »zadužene«.

Članak 6.

Članak 9. stavak 2. Odluke iza riječi »subjekta« brišu se riječi »i preuzima se iz važećeg cjenika GKTD Murvica.«

Članak 7.

Članak 9. stavak 2. iza riječi »subjekta« dodaju se riječi »i određuje se prema sljedećoj tabeli:«

Koeficijent gospodarski objekt

opterećenja

6

ugostiteljski objekti (restorani,kafići, bistroi, pizzerije, krčme, konobe i slično), slastičarne,
trgovine prehrambenim proizvodima, trgovine mješovitom robom, mesnice, ribarnice, trgovine voćem i povrćem, samoposluge, diskonti, robne kuće, trgovački centri

5

ostale trgovine, pekare i ljekarne

4

pansioni, klimatska lječilišta, turistička naselja i odmarališta

3

hoteli, banke, ostali proizvodni i uslužni obrti i poduzeća, kladionice, pokretni štandovi, uredi, industrijski pogoni, skladišta

2

domovi zdravlja, ambulante, agencije, đački
domovi, dječji domovi, domovi umirovljenika, vrtići

1

škole, muzeji, galerije, crveni križ, humanitarne organizacije, samostani, ustanove kulture

0,5

kampovi, plaže

Članak 8.

Članak 9. stavak 3. Odluke postaje stavak 4., a stavak 4. Odluke postaje stavak 5.

Članak 9.

Članak 9. stavak 3. Odluke iza riječi »zbrojem« dodaje se riječ »zaduženih«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 11.

Ovlašćuje se Skupština Društva za izradu pročišćenog teksta Odluke.

Klasa: 363-01/09-01/589

Ur. broj: 2107/01-10-09-1

Crikvenica, 22. prosinca 2009.

SKUPŠTINA GKTD
»MURVICA« d.o.o. CRIKVENICA

Predsjednik Skupštine
GKTD »MURVICA« d.o.o.
Gradonačelnik Grada Crikvenice
Damir Rukavina, v.r.

Odluku o izmjenama i dopunama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr