SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela, u skladu s Proračunom Grada Malog Lošinja za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/09) te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2010. godini

I.

Utvrđuje se da će u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 1. 1. 2010. godine biti nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

- Voditelj pododsjeka za komunalni sustav (1 izvršitelj),

- Viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora te praćenje programa komunalnih djelatnosti (1 izvršitelj),

- Referent za mala mjesta i otoke (1 izvršitelj);

b) u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo

- Viši savjetnik specijalist za turizam i gospodarstvo (1 izvršitelj).

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i pravima i obvezama službenika i namještenika gradske uprave popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2010. godine planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta: u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 1. voditelj pododsjeka za komunalni sustav (1 izvršitelj), 2. viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora te praćenje programa komunalnih djelatnosti (1 izvršitelj), 3. planira se zaposliti jedna osoba na radnom mjestu koje će izmjenama Pravilnika biti predviđeno u ovom odjelu za poslove prometnog redara; u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo: 1. planira se zaposliti osoba sa visokom stručnom spremom na radnom mjestu koje će izmjenama Pravilnika biti predviđeno u ovom odjelu, a vezano je za informatičke poslove.

III.

U 2010. godini ako se ukaže potreba u sva tri gradska Upravna odjela planira se zaposliti po jedan vježbenik sa visokom stručnom spremom.

IV.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Mali Lošinj.

Klasa: 100-01/09-01/4

Ur. broj: 2213-01-01-09-4

Mali Lošinj, 31. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr