SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD VRBOVSKO
73

60.

Na temelju članka 457. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07 i 146/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o povećanju temeljnog
kapitala trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o.

Članak 1.

U Odluci o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) mijenjaju se članak 1 i 2. Odluke i glase:

»Članak 1.

Grad Vrbovsko, kao jedini član Društva - osnivač, povećava temeljni kapital trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. Goranska 1, Vrbovsko, uplatom u novcu i to u iznosu od 1.761.390,00 kuna na žiro-račun tvrtke 2402006- 1100448352.

Uplata sredstava na ime povećanja temeljnog kapitala izvršit će se najkasnije do 31. prosinca 2009.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni kapital trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. povećava se sa iznosa od 2.020.000,00 kn (slovima: dvamilijunadvadesettisuća kuna) za iznos od 1.761.390,00 kn (slovima: milijunsedamstošezdesetjednutisućutristodevedeset kuna) na iznos od 3.781.390,00 kn (slovima: trimilijunasedamstoosamdesetjednutisućutristodevedeset kuna).«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-02/09-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. prosinca 2009

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr