SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD VRBOVSKO
73

59.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«» broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova
članovima Gradskog vijeća

Članak 1.

U Odluci o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća (»Službene novine PGŽ« broj 31/09) u članku 2. stavku 1. iznos »500,00« zamjenjuju se iznosom »450,00«.

U stavku 2. iznos »1.200,00« zamjenjuje se iznosom »1.080,00«, a iznos »500,00« zamjenjuje se iznosom »450,00«.

U stavku 3. iznos »500,00« zamjenjuje se iznosom »450,00«.

U stavku 4. iznos »1.000,00« zamjenjuje se iznosom »900,00«, a iznos »500,00« zamjenjuje se iznosom »450,00«.

Članak 2.

U članku 4. u stavku 1. iznos »200,00« zamjenjuje se iznosom 180,00, a u stavku 2. iznos »250,00« zamjenjuje se iznosom »225,00«.

Članak 3.

U članku 7. u stavcima 2. i 3. iznos »200,00« zamjenjuje se iznosom 180,00«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 121-15/09-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr