SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD VRBOVSKO
73

57.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 30. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u športu
za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

1. poticanjem i promicanjem športa,

2. provođenjem športskih aktivnosti djece i mladeži,

3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,

4. športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,

5. športsko-rekreacijskom aktivnosti građana,

6. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem športskih građevina značajnih za Grad Vrbovsko.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja osiguraju preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina življenja.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Vrbovskog za 2010. godinu, koje javne potrebe cine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- poticanje i promicanje sporta,

- stvaranje uvjeta da gradski sportski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja,

- ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

- poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana.

Članak 3.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko provode se putem sportskih klubova i drugih sportskih udruga koje djeluju na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Vrbovskog za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 1.114.100,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Grada Vrbovskog planirana za šport u iznosu od 1.114.100,00 kuna raspoređuju se po namjenama i korisnicima kako slijedi:

Članak 6.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 26.190,00 kuna koristit će se za športske programe koji se pojave tijekom godine a koji nisu planirani ovim programom, a sredstva će se korisnicima dodijeliti temeljem posebne odluke gradonačelnika Grada Vrbovskog.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog prati i nadzire izvršavanje ovog Programa, te prati korištenje i utrošak sredstava iz Planu raspodjele sredstva iz članka 5. ovog Programa.

Članak 8.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 28. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/09-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 30. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr