SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

83.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 9. sjednici održanoj dana 29 prosinca 2009. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 55/08 i 28/09), (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se u tabelarnom prikazu članak 2. i članak 3. Programa kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. brojka 11.098.000,00 zamjenjuje se brojkom 11.022.000,00.

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/14

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=653&mjesto=51250&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr