SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

82.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 9. sjednici držanoj dana 29. prosinca 2009. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 08 i 28/09), (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se glava II. PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2009. godinu (A + B + C + D + E + F + G + H) mijenja se sa iznosa 11.562.000,00 kn na iznos 7.655.000,00 kn.

Članak 4.

U članku 4. stavku 3. brojka 1.486.000,00 kn zamjenjuje se brojkom 1.127.000,00 kn.

U stavku 4. istog članka brojka 927.000,00 kn zamjenjuje se brojkom 1.510.000,00 kn.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. brojka 1.968.000,00 kn zamjenjuje se brojkom 13.000,00 kn.

Članak 6.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/14

Ur. broj: 2107/02-01-09-3

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

II. izmjene i dopune Programa gradnje ob  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=653&mjesto=51250&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr