SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
GRAD KRK
73

55.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o sastavu Skupštine TD Vecla d.o.o. Krk

I.

Skupština TD Vecla d.o.o. Krk ima predsjednika i dva člana.

II.

Gradonačelnik Grada Krka je predsjednik Skupštine TD Vecla d.o.o. Krk, a članovi su zamjenik gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vecla d.o.o. Krk za obavljanje komunalnih, lučkih i drugih djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/98), koje na drugačiji način uređuju sastav Skupštine Društva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-02/09-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 14. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51500&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr