SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA PUNAT
73

101.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi s člankom 28. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici 28. prosinca 2009. godine, razmotrilo je

STANJE SUSTAVA
zaštite i spašavanja na području Općine Punat
za 2008. i 2009. godinu

Općina Punat s naseljima Punat i Stara Baška nalazi se u centralnom jugozapadnom priobalnom dijelu otoka Krka ukupne površine 34,01 km2. Na području Općine Punat živi 1.876 stanovnika (po popisu stanovništva 2001. godine).

Klimatski uvjeti na području Općine Punat su vrlo male okličine oborina s relativnom vlagom od 70%. Ljeta su vruća i suha, a dominantni vjetrovi su bura i jugo te tramontana, levant i maestral. Osim toga česte su pojave grmljavine praćene oborinama i olujnim vjetrom.

Na području Općine Punat u proteklom razdoblju nije bilo katastrofa i većih nesreća.

S obzirom na navedene klimatske uvjete može se očekivati mogućnost požara na otvorenom prostoru širih razmjera u kojem bi gorilo nisko raslinje i masline. U cilju zaštite od požara na otvorenom prostoru potrebno je rano otkrivanje nastanka požara i početak gašenja, pa se stoga organiziraju protupožarne ophodnje.

Općina Punat sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Krka već duži niz godina sklapa Ugovor o protupožarnoj organizaciji i ophodnji u tijeku turističke sezone. Pored toga Općina Punat u suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka - ispostavom Punat, Marinom Punat, Brodogradilištem Punat, Udrugom brodara, Yacht klubom Punat i ŠRD »Arbun«, sudjelovala je u aktivnostima na zaštiti i spašavanju na moru.

Za potrebe zaštite i spašavanja na kopnu uz službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost značajnu pomoć ostvarile su i udruge lovaca, ovčara i pčelara koje su aktivne na cijelom području Općine Punat tijekom cijele godine.

Dodatne aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na području Općine Punat se provode u suradnji sa Policijskom postajom Krk, angažiranjem dodatnog policijskog djelatnika u turističkoj sezoni, a s Domom zdravlja Krk organizira se dodatni tim liječnika i medicinskog osoblja za turističku ambulantu u Puntu.

Za navedene aktivnosti Općina Punat izdvojila je određena financijska sredstva:

PREGLED IZDVOJENIH I/ILI PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-09-5

Punat, 28. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

Stanje sustava zaštite i spašavanja na p  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51521&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr