SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA PUNAT
73

100.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 28. prosinca 2009. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom
i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi,
građanskoj prevenciji i zdravstvu na području
Općine Punat u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti

- zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

- prevencijom ovisnosti i sprječavanja nasilja nad djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos s drugima, sa samim sobom pa tako i s okolinom

- povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

- djelomičnom provedbom preventivne i primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi, građanske prevencije i zdravstva utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2010. godinu kako slijedi:

- sufinanciranje rada dječjeg vrtića Punat770.000,00 kn

-sufinanciranje rada dječjeg vrtića
Sv. male Terezije Punat60.000,00 kn

-financiranje izbornih programa
osnovne škole PJ Punat117.600,00 kn

-financiranje troškova naknade voditelja
osnovne škole PJ Punat11.712,00 kn

-sufinanciranje ekskurzija i izleta, turnira
te ostalih aktivnosti iz domene
osnovnoškolskog obrazovanja20.688,00 kn

-sufinanciranje rada Osnovne glazbene
škole Mirković8.000,00 kn

-sufinanciranje tekućih programa
SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk5.000,00 kn

-sufinanciranje prijevoza učenika
i studenata40.000,00 kn

-nagrade učenicima i studentima220.000,00 kn

-potpore za nabavu opreme
novorođenčadi60.000,00 kn

-darovi djeci za Novu godinu25.000,00 kn

-pružanje socijalne skrbi sukladno
Odluci o socijalnoj skrbi
(»Službene novine PGŽ« broj 41/05
i 36/09) i odlukama Socijalnog vijeća100.000,00 kn

-provođenje programa građanske
prevencije20.000,00 kn

-osiguranje besplatnih ultrazvučnih
pregleda za stanovnike Općine Punat19.200,00 kn

-sufinanciranje rada turističke ambulante33.000,00 kn

-sufinanciranje rada Centra za dijalizu15.008,00 kn

-sufinanciranje rada Doma zdravlja39.396,00 kn


Ukupno: 1.564.604,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-07/09-01/4

Ur. broj: 2142-02-02-4-09-43

Punat, 28. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51521&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr