SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA PUNAT
73

99.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 28. prosinca 2009.godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga
na području Općine Punat u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- promicanjem kulture

- organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija

- zaštitom spomenika kulture

- informativnom i izdavačkom djelatnošću

- poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

- sportsko-rekreativnom aktivnošću djece, mladeži i ostalih stanovnika Općine

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava sportskog natjecanja mladeži

- stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih i sportskih organizacija te rada Udruga sa sjedištem u Općini Punat i šire

- provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, sporta i rada Udruga, a u svrhu promicanja istih, utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2010. godinu:

-sufinanciranje rada KUD-a Punat80.000,00 kn

-sufinanciranje rada Udruge puntarskih
užanci25.000,00 kn

-sufinanciranje rada Društva sopaca
otoka Krka1.000,00 kn

-sufinanciranje troškova božićno-
-novogodišnjeg i uskrsnog koncerta10.000,00 kn

-organizacije i provođenje programa
obilježavanja Dana Općine30.000,00 kn

-organizacija i provođenje programa
obilježavanja Dana mjesta Stara Baška10.000,00 kn

-organizacija kazališnih predstava5.000,00 kn

-sufinanciranje Festivala krčkog folklora7.000,00 kn

-sufinanciranje organizacije izložbi
u galeriji Toš5.000,00 kn

-suf. rada Ljetne škole glagoljice u Puntu6.000,00 kn

-provođenje projekta Vrednovanja
kulturne baštine15.000,00 kn

-dobava novih knjižnih naslova10.000,00 kn

-revitalizacija i zaštita spomeničke baštine50.000,00 kn

-izdavanje općinskog glasila Punte moj50.000,00 kn

-sufinanciranje rada Radio OK36.000,00 kn

-sufinanciranje rada Malonogometnog
kluba Punat60.000,00 kn

-sufinanciranje rada Nogometnog kluba
Krk16.000,00 kn

-sufinanciranje rada SRD Arbun Punat12.000,00 kn

-sufinanciranje rada Udruge brodara Punat10.000,00 kn

-sufinanciranje rada Yacht kluba Punat8.000,00 kn

-sufinanciranje rada Škole šaha u Puntu16.000,00 kn

-sufinanciranje rada Ženskog boćarskog
kluba Punat4.000,00 kn

-suf. Rada Streljačkog kluba Bodulka Krk4.000,00 kn

-suf. rada Lovačkog društva LJ Punat8.000,00 kn

-suf. rada Kluba podvodnih aktivnosti Punat8.000,00 kn

-suf. rada Wakeboard cluba Krk4.000,00 kn

-suf. organizacije regate8.000,00 kn

-suf. troškova izbora sportaša godine
na nivou otoka Krka5.000,00 kn

-suf. troškova održavanja lovačkog doma8.000,00 kn

-suf. programa antifašističkih boraca
Punat i otoka Krka13.000,00 kn

-suf. rada HVIDR-e Krk10.000,00 kn

-suf. rada Udruge branitelja Dom.
rata otoka Krka i Punta15.000,00 kn

-suf. rada Udruge pčelara otoka Krka1.000,00 kn

-suf. rada Udruge umirovljenika Punat20.000,00 kn

-suf. rada Puntarske zaklade za starije
i nemoćne8.000,00 kn

-suf. rada KLO Gromače5.000,00 kn

-suf. rada Kluba zdravlja Krk5.000,00 kn

-suf. rada Udruge maslinara Punat8.000,00 kn

-suf. rada Udruge invalida Kvarnerskih
otoka5.000,00 kn

-suf. rada civilnih invalida rada, udruge
invalida distrofičara, udruge osoba oštećene
sluha i vida, udruga oboljelih
od multipleskleroze5.000,00 kn

-suf. rada Crvenog križa Krk50.000,00 kn

-suf. rada Udruge za zaštitu životinja
Felix Krk5.000,00 kn


Ukupno: = 661.000,00 kn

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, na temelju pravovaljanih akata te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obavezna svake godine, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine, dostaviti Općini Punat godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače tekuće godine Izvješće o izvršenju financijskog plana i programa za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-07/09-01/4

Ur. broj: 2142-02-02-4-09-42

Punat, 28. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51521&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr