SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
OPĆINA JELENJE
6

6.

Na temelju članka članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 6. travnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o prigodnoj prodaji

Članak 1.

U Općini Jelenje, u naselju Dražice, svaki dan osim nedjelje u prostoru bivšeg skladišta Brodokomerca (dijela skladišta) u zatvorenom prostoru i na prostoru neposredno ispred spomenutog skladišta, održavat će se prigodne prodaje.

Članak 2.

Prigodna prodaja na uređenom prostoru iz članka 1. ove Odluke može se održavati u vremenu od 7,00 do 18,00 sati.

Članak 3.

Dozvoljena je prodaja robe široke potrošnje, poljoprivrednih proizvoda i ribe i to na štandovima, napravama, montažnim objektima, prikolicama, i slično.

Članak 4.

Dnevnu naknadu za korištenje prostora iz članka 1. ove Odluke utvrditi će Općinsko poglavarstvo Općine Jelenje ili pravna osoba koju za to ovlasti Općinsko poglavarstvo svojom odlukom.

Članak 5.

Zainteresirani za prodaju dužni su ishodovati dozvolu za prodaju od Općine Jelenje, ili od pravne osobe koju za to ovlasti Općinsko poglavarstvo svojom odlukom, za svaki dan prodaje.

Članak 6.

Robu mogu prodavati pravne i fizičke osobe koje posjeduju odobrenje nadležnog tijela za prodaju.

Članak 7.

Izvan područja utvrđenog ovom Odlukom zabranjuje se prigodna prodaja.

Nepridržavanje, odnosno kršenje odredaba iz članaka 2., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke predstavlja prekršaj.

Članak 8.

Za prekršaj iz ove Odluke pravna osoba ili obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna, odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna, a fizička osoba novčanom kaznom u visini od 200,00 kuna.

Komunalni redar, odnosno zaposlenik imenovan od pravne osobe koju za to ovlasti Općinsko poglavarstvo svojom odlukom, ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz članka 7. ove Odluke na mjestu izvršenja prekršaja, kada je počinitelj prekršaja zatečen u njegovu izvršenju.

O naplaćenoj kazni izdaje se potvrda.

Članak 9.

Općinsko poglavarstvo može u naročito opravdanim prilikama ( blagdani, proslave i drugo) privremeno odrediti svojom odlukom i druga područja za prigodnu prodaju.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije.

Klasa: 372-05/04-01/

Ur. broj: 2170-04-04-1

Dražice, 6. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=51218&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr