SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
OPĆINA JELENJE
6

5.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 6. travnja 2004., donijelo je

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2003. godine

Članak 1.

Odobrava se korištenje viška ostvarenih sredstava iz 2003. godine, u ukupnom iznosu od 961.500,91 kn, za podmirenje izdataka, kako slijedi:

.Poz. 86 projekt za komunalnu
infrastrukturu - 100.000,00 kn

.Poz. 82 gradnja cesta - 221.591,60 kn

.Poz. 87 dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
- Planinarski dom Hahlić - 50.000,00 kn

.Poz. 81 gradnja poslovnog centra - 100.000.00 kn

.Poz. 28 nepredviđeni rashodi do visine
proračunske pričuve - nabavka
fotokopirnog aparata - 30.000,00 kn

.Gradnja vodoopskrbe, kanalizacije
- Jelenski vrh - 400.000,00 kn

.Poz. 47 lovačko društvo (uređenje
fasade na zgradi u Jelenju) - 50.000,00 kn

.Višak od 9.909,31 kn prenosi se na financijsku imovinu


Sveukupno: - 961.500,91 kn

Članak 2.

Izdaci iz prethodnog stavka će se rasporediti po pozicijama rashoda i izdataka I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2004 godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/

Ur. broj: 2170-04-04-1

Dražice, 6. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=51218&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr