SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

78.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09 - ispr.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

U Odluci o određivanju naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) u članku 2. stavak 1. mijenjaju se alineja 1., 2., 3. i 4. i glase:

» - član Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 750,00 kn,

- predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 3.300,00 kn,

- potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 1.400,00 kn,

- zamjenik gradonačelnika ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 3.300,00 kn,«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 080-01/09-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51250&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr