SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

77.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zdravstva, sporta i rekreacije na području
Općine Dobrinj za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom 0106 utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj, u svezi s:

podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva

poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

sportsko-rekreativnom aktivnošću građana

Članak 2.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2010. godine i utrošit će se kako slijedi:

SPORTSKE MANIFESTACIJE Pozicija

Aktivnost A101061:

- nogometni turniri 15.000,00 152

- boćarski turnir 10.000,00 153


UKUPNO 25.000,00

POMOĆ SPORTSKIM DRUŠTVIMA

Aktivnost A101062:

- sufinanciranje rada ŠRK »Čikavica«
Šilo 30.000,00 111

- sufinanciranje rada SRD » Vela sten«
Čižići 15.000,00 112

- sufinanciranje NK »Krk« 40.000,00 115

- NK »Ošk« Omišalj 15.000,00 116

- Košarkaški klub Krk 5.000,00 117

- Streljački klub Dub Malinska 5.000,00 118

- sportaš otoka Krka 10.000,00 119

- auto-moto društvo »Kvarner« 5.000,00 120

- moto-klub Krk 2.000,00 121

- Lovačko društvo Orebica -
L.J. Fazan Dobrinj 10.000,00 122


UKUPNO 137.000,00

PODIZANJE ZDRAVSTVENOG STANDARDA

Aktivnost A101064:

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći 40.000,00 103

- ambulanta Šilo - dodatni tim 60.000,00 104

- sufinanciranje pregleda kod doktora
Ivaniša 20.000,00 150

- KBC Rijeka - Dječja bolnica Kantrida 20.000,00 151


UKUPNO 140.000,00

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

Aktivnost A101065:

- sportski i rekreacijski tereni 85.000,00 205

- oprema dječjih igrališta 85.000,00 206

- otkup zemljišta za igralište 200.000,00 207

- izgradnja igrališta Kras 100.000,00 208


UKUPNO 470.000,00


SVEUKUPNO 772.000,00


Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova sportskih društava koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-32

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr