SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

76.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba za odgoj, naobrazbu i skrb na
području Općine Dobrinj u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom 0105 utvrđuju se oblici aktivnosti i opseh istih na području Općine Dobrinj:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje stipendiranje i nagrađivanje darovitih i uspješnih učenika te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,

- programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.).

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u u proračunu za 2010. godinu kako slijedi:

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A101051 POZICIJA

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,
sufinanciranje boravka djece
(uz sudjelovnje roditelja)
ostali materijalni rashodi 550.000,00 91

- uređenje vrtića Polje koji se planira
sufinancirati iz kapitalne pomoći
državnog proračuna 450.000,00 178

- oprema za vrtić Polje 200.000,00 179


UKUPNO 1.200.000,00

Članak 3.

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A101052

- financiranje izborne nastave 100.000,00 98

- izvanškolske aktivnosti 100.000,00 99

- šah škola 12.000,00 100

- O.Š. Fran Krsto Frankopan 60.000,00 101

- idejni projekt škole 85.000,00 176


UKUPNO 357.000,00

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A101053

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski
Kralj Zvonimir 5.000,00 140

DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU

Aktivnost A101055

- stipendije 220.000,00 96

- sufinanciranje udžbenika 100.000,00 97

- sufinanciranje prijevoza učenika 160.000,00 102


UKUPNO 480.000,00

Članak 4.

Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovom aktivnošću se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u slijedećim iznosima:

SOCIJALNA POMOĆ

Aktivnost A101056

- pomoć obiteljima i kućanstvima 230.000,00 94

- dar novorođenoj djeci 40.000,00 95


UKUPNO 270.000,00

POMOĆ UDRUGAMA

Aktivnost A101057

- Crveni križ 5.000,00 123

- Karitas Biskupije Krk 3.000,00 124

- Dječje selo Lekenik 6.000,00 125

- Udruga invalida distrofičara 3.000,00 127

- Udruga slijepih 3.000,00 128

- Udruga invalida kvarnerskih otoka 4.000,00 129

- Društvo multiple skleroze 3.000,00 130

- Udruga gluhih 3.000,00 133

- Klub liječenih ovisnika »Gromače« Krk 3.000,00 134

- Samostan Zviranj 10.000,00 135

- Hvidra Krk 8.000,00 141

- UABA Krk 14.000,00 142

- Udruga umirovljenika
Malinska-Dubašnica 20.000,00 143

- Veterani Domovinskog rata 30.000,00 144

- Udruga dragovoljaca Domovinskog
rata 8.000,00 145

- Društvo za zaštitu životinja Felix 5.000,00 146

- udruga »Andrijana Gržetić« 10.000,00 146.1

- ostali rashodi 40.000,00 149


UKUPNO 178.000,00


SVEUKUPNO 2.490.000,00


Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-31

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr