SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

75.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Dobrinj u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom 0104 utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja aktivnosti iz članka 1., utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj za 2010. godinu:

KULTURNE MANIFESTACIJE

Aktivnost A101041 POZICIJA

- proslave i pokroviteljstva 150.000,00 83

- sufinanciranje fešta 100.000,00 84

- maškarana udruga Optimisti 15.000,00 131

- maškarana udruga Kataroška 15.000,00 132

- prigodni božićni darovi djeci 20.000,00 136


UKUPNO 300.000,00

POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA

Aktivnost A101042

- sufinanciranje KD »Sv. Petar« Gabonjin 20.000,00 105

- sufinanciranje KD »Sv. Juraj« Kras 20.000,00 106

- sufinanciranje KD »Ive Jelenović«
Dobrinj 100.000,00 107

- festival folklora otoka Krka 80.000,00 108

- pomoć povjesnom društvu otoka Krka 1.000,00 109

- pomoć Društvu sopaca 3.000,00 147

- ostala društva koja nisu posebno
navedena, po odluci 40.000,00 148


UKUPNO 274.000,00

INFORMIRANJE

Aktivnost A101043

- usluge promidžbe i informiranja
- Novi list, Kanal RI 200.000,00 46

- sufinanciranje Radia OK 30.000,00 47


UKUPNO 230.000,00

ODRŽAVANJE ZGRADA

Aktivnost A101045

- usluge tekućeg i inv. odr. sakral. objek. 85.000,00 18

- kapitalna donacija za crkve 300.000,00 19

- unutarnje uređenje dom Čižići 85.000,00 20

- uređenje društvenih prostorija Šilo 85.000,00 21

- oprema doma Rasopasno 20.000,00 22

- uredski kontejner Klanice 60.000,00 23

- stolarija društvenih prostorija 85.000,00 24

- dom Dobrinj - postava parketa 85.000,00 34

- popravak krova crkva Sv. Vid 80.000,00 35


UKUPNO 885.000,00


SVEUKUPNO 1.689.000,00


Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu s ovim Programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program primjenjuje se 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-053-30

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr