SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
9

9.

Na temelju članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 28. i 73. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća
za dodjelu koncesijskih odobrenja

I.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

1. DAMIR MAGAZIN - predstavnik Grada Malog Lošinja;

2. STIPE TARIBA - predstavnik Grada Malog Lošinja;

3. STIPE ROTIM - predstavnik Grada Malog Lošinja;

4. NIKOLA MENDRILA - predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije;

5. ZORAN TOMIĆ - predstavnik Lučke kapetanije Mali Lošinj.

II.

Donošenjem ove Odluke ukida se Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije br. 9/04 od 18. ožujka 2004. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 934-01/04-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-04-18

Mali Lošinj, 23. travnja 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=10005&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr