SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

73.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine za:

. javne površine, građevinskih objekata, obale

. groblja

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj kroz Program održavanja komunalne infrastrukture 0103, a sastoje se od:

Pozicija

1. Prihodi od komunalnog
doprinosa 6.000.000,00 kn 35

2. Sufinanciranje grobnica i niša 400.000,00 kn 40

3. Naknada za koncesiju 155.000,00 kn 27,28

4. Prihodi od spomeničke rente 5.000,00 kn 32

5. Ostali prihodi proračuna 3.325.000,00 kn


UKUPNO 9.885.000,00 kn

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu i opskrbu pitkom vodom i nabavka opreme obuhvaća:

1. A. Održavanje javnih površina
Aktivnost A101031:

- placa Polje 85.000,00 168

- uređenje zelene površine Soline 200.000,00 169

- zid Soline 70.000,00 170

- građevinski radovi uređenja
javne površine Soline 300.000,00 171

- uređenje javne površine Rasopasno 130.000,00 172

- uređenje i opremanje okoliša
doma Kras 85.000,00 173

- placa i Zemljina Dobrinj 300.000,00 189

- uređenje javne površine Sv. Vid
- Gostinjac 85.000,00 190

- priključak za elekt. energiju 50.000,00 204


UKUPNO 1.305.000,00

B. Održavanje građevinskih objekata
Aktivnost A101035

- trgovina Gabonjin 85.000,00 25

C. Održavanje obale i morskih pristaništa
Aktivnost A101039

- Lučka uprava Krk 100.000,00 192

- uređenja plaže Klimno 85.000,00 193

- popločavanje obale Soline 200.000,00 194

- uređenje plaže Čižići 85.000,00 195

- uređenje plaže Šilo 85.000,00 196


UKUPNO 555.000,00

2. Održavanje groblja
Aktivnost A101032

- groblje Rasopasno 100.000,00 180

- mrtvačnica Sužan 200.000,00 181

- niše Polje 85.000,00 209

- uređenje okoliša groblje Polje 85.000,00 210

- ostala groblja 85.000,00 211


UKUPNO 555.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta
Aktivnost A101033

- asfaltiranje cesta - ŽUC 400.000,00 175

- otkup zemljišta 200.000,00 177

- uređenje prilazne ceste Jesenovica Šilo 100.000,00 182

- pristupni put Šilo-Brekalo 85.000,00 183

- asfaltiranje cesta 1.700.000,00 184

- uređenje puta Čižići - Sužan 85.000,00 185

- uređenje javne površine Hlapa 60.000,00 186

- popravak cesta mikroasfaltom 300.000,00 187

- protupožarni put Dobrinj-Meline 85.000,00 188

- javna površina Lokvišće Šilo 85.000,00 215


UKUPNO 3.100.000,00

4. Javna rasvjeta
Aktivnost A101034

- rasvjetna tijela 150.000,00 197

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00 198

- javna rasvjeta Šilo 50.000,00 199

- javna rasvjeta Polje 50.000,00 200

- javna rasvjeta Čižići 50.000,00 201

- javna rasvjeta Klimno 50.000,00 202

- rasvjeta igrališta Kras 50.000,00 203


UKUPNO 485.000,00

5. Opskrba vodom
Aktivnost A101036

- koncepcija vodoopskrbe 1.900.000,00 167

6. Izgradnja vodovoda i kanalizacije
Kapitalni projekt K101037

- kapitalna pomoć trgovačkom društvu
Ponikve za vodovod 1.700.000,00 165

- kapitalna pomoć trgovačkom društvu
Ponikve za kanalizaciju 200.000,00 174


UKUPNO 1.900.000,00


SVEUKUPNO 9.885.000,00


Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-28

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr