SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
9

8.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 31/02), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 23. travnja 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta dio č. zem. 10266 k.o. Susak u ukupnoj površini od 538 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja zgradu osnovne škole na Susku površine 258 m2 i pripadajuće dvorište površine 325 m2, a koji dio nosi oznaku č.zgr. 975 k.o. Susak, kako je prikazano Prijavnim listom Ureda za katastarske i geodetske poslove, Ispostava Mali Lošinj, klasa 936-05/99- 01/20, urbroj 2170-05-05-99-2 od 10.08.1999. godine.

Prijavni list naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnom dijelu č.zem. 10266 k.o. Susak, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Osnovne škole »Mario Martinolić« Mali Lošinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 932-01/04-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-04-5

Mali Lošinj, 23. travnja 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr