SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
9

7.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 31/02), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 23. travnja 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta dio č.zem. 13327/3 k.o. Mali Lošinj u površini od 70 m2 kako je prikazano na Prijedlogu parcelacije - Parcelacijskom elaboratu br. 007/04-2 od 12. veljače 2004. god. izrađenog od Ureda ovlaštenog geodeta Igora Mršića, dipl. ing., budući da predmetni dio čestice u naravi ne predstavlja javno dobro - put, već građevinsku parcelu.

Prijedlog parcelacije - Parcelacijski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnom dijelu č.zem. 13327/3 k.o. Mali Lošinj, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Mali Lošinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/04-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-04-13

Mali Lošinj, 23. travnja 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=10005&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr