SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

68.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način ostvarivanja prava na dar za novorođeno dijete te postupak ostvarivanja ovoga prava.

Članak 2.

Dar za novorođeno dijete u smislu ove Odluke je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji djeteta koje ima prijavljeno prebivalište i boravište na području općine Dobrinj od rođenja, a koji su državljani Republike Hrvatske, sukladno uvjetima iz članka 3. i 4. ove Odluke.

Članak 3.

Dar za novorođeno dijete dodijelit će se roditeljima novorođenog djeteta uz uvjet da imaju prebivalište i boravište na području općine Dobrinj, najmanje 6 (šest) mjeseci prije rođenja djeteta.

Visinu jednokratnog novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje općinski načelnik zaključkom.

Članak 4.

Dar za novorođeno dijete dodijelit će se roditeljima novorođenog djeteta koji ispunjavaju uvjete, kako slijedi:

- da jedan roditelj ima neprekidno prebivalište i boravište na području općine Dobrinj najmanje 18 (osamnaest) godina prije djetetova rođenja, ili

- da jedan roditelj ima neprekidno prebivalište i boravište na području otoka Krka najmanje 18 (osamnaest) godina prije djetetova rođenja te prebivalište i boravište na području općine Dobrinj najmanje 6 (šest) mjeseci prije djetetova rođenja, ili

- da je roditelj jednog od roditelja djeteta po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka te jedan roditelj djeteta prebivalište i boravište na području općine Dobrinj najmanje 6 (šest) mjeseci prije djetetova rođenja.

Visinu jednokratnog novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje općinski načelnik zaključkom.

Članak 5.

Novčani iznos dara za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dar za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o državljanstvu, prebivalištu odnosno boravištu te broju djece podnositelja zahtjeva, sukladno članku 3., 4. i 5. ove Odluke.

Upravni odjel, koji odlučuje o zahtjevu roditelja, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/07, 42/09 i 48/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/05

Ur. broj: 2141-04-01-09-2

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr