SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

67.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da je člankom 203. Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08 i 7/09) planiran razmještaj morskih luka, kako slijedi:

1. luke otvorene za javni promet, lokalnog značaja:

- u naselju Šilo,

- u naselju Šilo - Lokvišća,

- u naselju Klimno,

- u naselju Čižići,

- u naselju Soline.

2. Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) Županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planom i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Lučka uprava je dužna predložiti promjenu akta o lučkom području ako to zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili drugi razlozi.

3. Slijedom navoda iz točke 1. i 2. ovaj Zaključak se prosljeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije i Županijskoj lučkoj upravi Krk, kako bi se pokrenula inicijativa utvrđivanja novih luka otvorenih za javni promet.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/05

Ur. broj: 2141-04-01-09-1

Dobrinj, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr