SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
73

71.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/ 08 i 36/09), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07), i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i
socijalnoj skrbi u 2009. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2009. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Subvencioniranje prehrane dojenčadi i male djece

2. Program subvencioniranja boravka djece u jaslicama i vrtićima

3. Program subvencioniranja učeničkih marendi

4. Program subvencioniranja marendi za učenike sa invaliditetom

5. Program subvencioniranja troškova stanarine

6. Program subvencioniranja ogrjeva

7. Program subvencioniranja električne energije

8. Program subvencioniranja troškova prehrane

9. Program subvencioniranja prijevoza učenika i studenata

10. Program subvencioniranja prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi

11. Program subvencioniranja udžbenika za učenike

12. Program pomoći obiteljima u slučaju elementarnih nepogoda

13. Program subvencioniranja prijevoza djece s poteškoćama u razvoju

14. Program subvencioniranja stipendija i školarina za učenike i studente čiji su roditelji korisnici socijalnog programa - Prema Odluci o socijalnoj skrbi

15. Program potpore roditeljima za novorođenčad

16. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

17. Program subvencioniranja socijalno ugroženih umirovljenika

18. Ostale pomoći obiteljima

19. Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe

20. Program subvencioniranja prehrane u produženom boravku

21. Program subvencioniranja troškova asistenta u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju

Članak 2.

Ovim Programom predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra.

1. Program subvencioniranja patronažne službe

2. Program preventivne zdravstvene zaštite

3. Donacija Udruzi dijabetičara Grada Bakra

4. Program subvencioniranja dobrovoljnih davaoca krvi

5. Program subvencioniranja udruge Zdrav život Kukuljanovo

6. Program subvencioniranja zaštite predškolske i školske djece

7. Program subvencioniranja primarne zdravstvene zaštite

8. Program subvencioniranja dijagnostičke djelatnosti

9. Program - Borba protiv ovisnosti

10. Program subvencioniranja GO Crvenog križa Rijeka

11. Ostale pomoći društvima i udrugama

12. Program subvencioniranja Udruge umirovljenika Grada Bakra

13. Program zaštite djevojčica protiv HPV-a

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-09-16

Bakar, 21. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr