SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
73

70.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro sljedeće nekretnine:

- k.č.br. 7437/4 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 736 m2,

- k.č.br. 7432/2 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 911 m2,

- k.č.br. 7439 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 68 čhv,

- k.č.br. 7440 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 212 čhv.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-09-10

Bakar, 21. prosinca 2009.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr