SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA LOVRAN

57.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 43/09) i članaka 1. i 2. Odluke o osnivanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 14/04), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 3. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2009. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga Općine Lovran

Članak 1.

U Savjet potrošača za praćenje cijena javnih usluga Općine Lovran izabiru se:

1. Albano VUČETIĆ, za predsjednika

2. Domijan KRŠANAC, za člana

3. Justina DINTER, za člana

4. Sandra MATIJAN-OMBLA, za člana

5. Ivan LESINGER, za člana.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/15

Ur. broj: 2156/02-01-09-7

Lovran, 27. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr