SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA KOSTRENA

66.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u K.O. Kostrena - Barbara temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 5/ 02, 20/02 i 4/06) na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da su nekretnine stare k.č. broj 3786/2 od 43 m2, k.č. broj 3786/3 od 65 m2, i k.č. broj 3786/4 od 60 m2 K.O. Kostrena - Barbara, izgubile značaj dobra u općoj uporabi, te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno - knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provesti će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretnini iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste upisati Općinu Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-56

Kostrena, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ankica Lörinc, prof, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr