SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA KOSTRENA

65.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU O 2. IZMJENAMA I
DOPUNAMA PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/08 i 41/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- kapitalne pomoći iz Proračuna

za 2009. godinu 125.000,00 kuna

- naknada za koncesije 500.000,00 kuna

- sredstva boravišne pristojbe 20.000,00 kuna

- komunalna naknada 10.041.222,00 kune

 

Ukupno: 10. 686.222,00 kune

(slovima: deset milijuna šesto osamdeset šest tisuća dvjesto dvadeset dvije kune)

Ta se sredstva raspoređuju za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Mijenja se članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu i glasi:

»Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2009. godinu, i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 4.813.222,00

Redovno održavanje 2.500.000,00

Zimska služba 60.000,00

Uređenje dijelova Trim staze 27.000,00

Prilazni put Sv. Lucija (Brnić) 30.000,00

Čišćenje cesta (hitne intervencije) 142.500,00

Uređenje i krpanje cesta 150.000,00

Horizontalna i vertikalna signalizacija 150.000,00

Proširenje puta u Žuknici - Barunija 6.500,00

Uređenje parkirališta kod kružnog toka u

naselju Urinj 115.000,00

Sanacija ceste u Sv. Luciji (Čudina) 84.000,00

Proširenje i ogradni zidovi ceste

Žuknica - Rožini 386.000,00

Potporni zid Rožmanići (Švob) 115.000,00

Potporni zida u Sv. Luciji (Kunac - Ružić) 138.000,00

Sanacija nerazvrstanih cesta i zidova na

Vrhu Martinšćice 298.000,00

Sanacija ceste u Dujmićima 257.000,00

Sanacija ceste u Glavanima (Cortesi - Kadrić) 376.000,00

Sanacija ceste u Sv. Luciji (Stipanović) 65.000,00

Geodetski radovi u funkciji sanacija

nerazvrstanih cesta 20.000,00

Sanacija ograda na nerazvrstanim cestama 70.000,00

Popravci rampe - uvala Žurkovo 10.000,00

Pojačano održavanje 2.313.222,00

Cesta Stogirac 1.100.000,00

Autobusne stanice 80.000,00

Nogostup na cesti kroz Kostrenu 538.222,00

Nogostup i zid Martinšćica - Vrh Martinšćice 0,00

Cesta Brićevica 200.000,00

Sanacija stepeništa u Pavekima 100.000,00

Sanacija zida u Maračićima 120.000,00

Sanacija ceste Glavani - Fufići 175.000,00

2. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH

POVRŠINA 2.300.000,00

Održavanje plaža 400.000,00

Usluga redovnog održavanja 400.000,00

Uređenje zelenih površina - hortikultura 900.000,00

Radovi na hortikulturnom uređenju 900.000,00

Održavanje zelenih površina 1.000.000,00

Redovno održavanje zelenih površina 1.000.000,00

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2.470.000,00

Redovno održavanje 2.470.000,00

Utrošak električne energije 800.000,00

Održavanje javne rasvjete 1.570.000,00

Novogodišnja dekoracija 100.000,00

4. ODRŽAVANJE UREĐAJA

OBORINSKE ODVODNJE 150.000,00

Redovno održavanje upojnih jama 50.000,00

Održavanje upojnih jama i građevina 50.000,00

Redovno održavanje kanalizacijskog sustava 100.000,00

Održavanje kanalizacijskog sustava 100.000,00

5. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 90.000,00

Redovno održavanje ograda dječjih igrališta 80.000,00

Redovno održavanje opreme dječjih igrališta 10.000,00

Redovno održavanje pješčanika dječjih igrališta 0,00

6. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 448.000,00

Redovno održavanje 220.000,00

Redovno održavanje obalnog puta i opreme 60.000,00

Redovno održavanje ograda i tuševa na

plažama 150.000,00

Redovno održavanje sanitarnih čvorova 10.000,00

Pojačano održavanje 228.000,00

Lukobran lučice Podurinj 0,00

Plaža Veli jarak 37.000,00

Plaža Podkvarovo 10.000,00

Plaža Mikulova kava 85.500,00

Uvala Žurkovo 67.500,00

Plaža Lumbartovo 28.000,00

7. ODRŽAVANJE GROBLJA 350.000,00

Redovno održavanje 150.000,00

Redovno održavanje groblja Sv. Lucija i

Sv. Barbara 150.000,00

Pojačano održavanje 200.000,00

Pojačano održavanje groblja Sv. Lucija 200.000,00

8. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH

STANICA 65.000,00

Redovno održavanje autobusnih čekaonica

i opreme 65.000,00

 

SVEUKUPNO: 10.686.222,00«

 

 

Članak 3.

Ove druge Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-59

Kostrena, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr