SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA KOSTRENA

64.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU O 2. IZMJENAMA I
DOPUNAMA PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/08 i 41/09) mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 4.334.000,00 kuna

 

Ukupno: 4.334.000,00 kuna

(slovima: četiri milijuna tristo trideset četiri tisuće kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Mijenja se Članak 3. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu i glasi:

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se popis građevina s procjenom troškova njihove gradnje:

1. JAVNE POVRŠINE 385.000,00

1. Gradnja dječjeg igrališta na Urinju 275.000,00

2. Gradnja dječjeg igrališta u Žuknici 80.000,00

3. Opremanje dječjeg igrališta Randići 30.000,00

2. NERAZVRSTANE CESTE 150.000,00

1. Parkiralište u ulici Šojskoj u Pavekima 1 0,00

2. Parkiralište u ulici Šojskoj u Pavekima 2 150.000,00

3. GROBLJA 0,00

1. Izgradnja mrtvačnice groblja Sv. Barbara 0,00

4. SUSTAV JAVNE RASVJETE 305.000,00

1. Izgradnja javne rasvjete ceste Stogirac 175.000,00

2. Izgradnja javne rasvjete kružnog toka Urinj 130.000,00

5. OBJEKTI I UREĐAJI OPSKRBE PITKOM

VODOM 260.000,00

1. Zamjena vodovoda ulice Iva Šodića 200.000,00

2. Izgradnja vodovoda Dujmići 10.000,00

3. Izgradnja vodovoda Plešići - jug 50.000,00

6. OBJEKTI I UREĐAJI ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 3.234.000,00

1. Gradnja kanalizacijskog kolektora na

Vrhu Martinšćice 1.535.000,00

4. Gradnja kanalizacijskog Vrh Martinšćice 0,00

5. Gradnja kanalizacijskog ogranka

Žuknica - Rožići 24.000,00

6. Gradnja oborinske kanalizacije ceste

Stogirac 1.675.000,00

 

SVEUKUPNO: 4.334.000,00

 

 

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-58

Kostrena, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr