SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA KOSTRENA

61.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 26. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu
Općine Kostrena

1. Općina Kostrena će Katarini i Ivici Šikić iz Rijeke, Bože Vidasa 7, kao najpovoljnijem ponuditelju prodati građevinsko zemljište u k.o. Kostrena-Lucija označeno kao k.č.br. 2800 od 591 m2, z.k.ul. 1818 k.o. Kostrena-Lucija, sve u svrhu formiranja gradilišta sukladno objavljenom javnom natječaju u glasilu »Novi list« od dana 18. listopada 2009. godine.

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 150,00 EUR/m2 što ukupno iznosi 88.650,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, od kojeg će se odbiti iznos uplaćenog garantnog pologa od 50.000,00 kn.

Rok plaćanja od 30 dana je bitan sastojak ovog ugovora, a nakon plaćanja cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene Općina Kostrena će izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva.

Porez na kupoprodajnu cijenu nije uračunat u cijenu i plaća ga kupac.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kostrena će u ime Općine Kostrena kao prodavatelja, s Katarinom i Ivicom Šikić, kao kupcima sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-61

Kostrena, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr