SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

92.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine humanitarnih
i drugih društvenih udruga za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u humanitarnim i društvenim djelatnostima udruga.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj humanitarnog i društvenog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u humanitarnim i društvenim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u humanitarne i društvene aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba humanitarnih i drugih društvenih udruga u 2010. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2009. godine u ukupnom iznosu od 129.500,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na slijedeći način:

Naziv korisnika Iznos

 

1. Udruga umirovljenika Fužine 25.000,00 kn

2. DVD Vrata; Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi 10.000,00 kn

3. Splitski skautski zbor 16.000,00 kn

5. Posmrtno humanitarna Udruga Općine Fužine 5.000,00 kn

6. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00 kn

7. Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Gorski kotar 3.000,00 kn

8. Udruga Antifašističkih boraca i antifašista Općine Fužine 10.000,00 kn

9. Udruga »Borovnica« 3.000,00 kn

10. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 1.000,00 kn

12. Društvo naša djeca 22.000,00 kn

13. 138. Brigada HV Hrvatski risovi 5.000,00 kn

14. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 1.500,00 kn

15. Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Delnice 2.000,00 kn

16. Društvo Goranin Zagreb 4.000,00 kn

17. LD Srnjak 10.000,00 kn

18. Ostale donacije 10.000,00 kn

 

UKUPNO 129.500,00 kn

 

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa. Sa nosiocima programa sklopiti će se ugovori o korištenju financijskih sredstava u kojima će biti i utvrđen način isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava,te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-09

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr