SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

91.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima kulturne djelatnosti:

- promicanjem kulture,

- podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života,

- poticanjem i organiziranjem tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,

- knjižna i nakladnička djelatnost,

- druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulture i kulturnog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u kulturnim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba u kulturi u 2010. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2010. godine u ukupnom iznosu od 408.000,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv korisnika: Iznos:

 

1. Etnografska udruga »Sv.Juraj« Lič 30.000,00 kn

2. Mesopusno društvo »Kebri« Lič 15.000,00 kn

3. Mesopunsno društvo »Starača« 15.000,00 kn

4. Udruga »Dr. Franje Rački« Fužine 8.000,00 kn

5. Turistička zajednica Općine Fužine 45.000,00 kn

6. KUD »Vrelo« Limena glazba 110.000,00 kn

7. KUD »Vrelo« Pjevački zbor 35.000,00 kn

8. Obilježavanje dana poginulih u Domovinskom ratu 16.000,00 kn

9. KUD »Vrelo« - Glazbena škola 30.000,00 kn

10. Osnovna Škola Ivanke Trohar 51.000,00 kn

11. Art Klub Gorski kotar 9.000,00 kn

12. Sufinanciranje izdavanja knjige »Književno djelovanje Mije Radoševića« 5.000,00 kn

13. Goranska kiparska radionica 14.000,00 kn

14. Sufinanciranje kulturnih priredbi i manifestacija 25.000,00 kn

 

UKUPNO 408.000,00 kn

 

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa.

Sa nosiocima programa sklopiti će se ugovori o korištenju financijskih sredstava u kojima će biti i utvrđen način isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava,te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-07

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr