SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

90.

Na temelju članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Fužine za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od općeg značenja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima sportskih djelatnosti:

- redovne aktivnosti sportaša,

- vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata,

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

- izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnijih sportskih priredbi u Općini Fužine, te sudjelovanje ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini Fužine.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Fužine za 2010. godinu, koje čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

- poticanje i promicanje sporta,

- djelovanje sportskih udruga,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

- održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj sporta, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2010. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2010. godine u ukupnom iznosu od 483.000,00 kn.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv korisnika: Iznos:

 

1. Zrakoplovni klub »Crni kosić« Lič 10.000,00 kn

2. Orjentacijski klub »Ris« Delnice 10.000,00 kn

3. Oldtimer Klub »Delnice 1995« 3.000,00 kn

4. Šah škola Goranka 8.000,00 kn

5. NK Omladinac 300.000,00 kn

6. Kinološko društvo Fužine 1.000,00 kn

7. Stolnoteniski klub »Bajer« 40.000,00 kn

8. Športsko ribolovna Udruga »Bajer« 13.000,00 kn

9. Udruga uzgajivača njemačkih ovčara Rijeka 8.000,00 kn

10. Konjički klub »Vrelo« Fužine 5.000,00 kn

11. Međunarodna utrka vatrogasaca 20.000,00 kn

12. Memorijalni turnir NK Omladinac 10.000,00 kn

13. Sportsko rekreacijsko društvo »Viševica« 15.000,00 kn

14. Svjetski kup, županijsko i državno prvenstvo u podvodnoj orjentaciji 20.000,00 kn

15. Sponzorstva za ostala takmičenja 20.000,00 kn

 

UKUPNO 483.000,00 kn

 

Članak 5.

Općina Fužine će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja, te redovito održavati sportske objekte iz Proračuna Općine za 2010. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa. Sa nosiocima programa sklopiti će se ugovori o korištenju financijskih sredstava u kojima će biti i utvrđen način isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava,te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-08

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr