SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA FUŽINE

88.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2010. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Fužine za 2010. godinu za:

1. Javne površine

2. Javnu rasvjetu

3. Nerazvrstane ceste

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Plan

1. Komunalni doprinos 2.190.000,00 kn

2. Šumski doprinos 245.000,00 kn

3. Ostali prihodi 209.062,75

 

UKUPNO: 2.644.062,75 kn

 

II. PROGRAM IZGRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva iz čl. 2. ovoga Programa utrošiti će se na sljedeći način:

1. Javne površine

Plan

1.1. Igralište Vrata - škola 30.000,00 kn

1.2. Nogostupi 50.000,00 kn

1.3. Ulica Vrelska 260.000,00 kn

 

UKUPNO: 340.000,00 kn

 

2. Javna rasvjeta

Plan

2.1. Proširenje javne rasvjete 50.000,00 kn

 

UKUPNO: 50.000,00 kn

 

3. Nerazvrstane ceste

Plan

3.1. Cesta Kolibice 20.000,00 kn

3.2. Izgradnja ceste Vikend naselje Lič- Balenska ul. 20.000,00 kn

3.3. Sufinanciranje rekonstrukcije Županijske ceste (Ličko polje - Lukovo) 244.062,75 kn

3.4. Sufinanciranje izgradnje cjevovoda za Fužinski Benkovac 500.000,00 kn

3.5. Poduzetnička zona Lič 400.000,00 kn

3.6. Zaobilaznica Fužine 370.000,00 kn

 

UKUPNO: 1.554.062,75 kn

 

4. Groblja

Plan

4.1. Zemljište 80.000,00 kn

4.2. Nabavka opreme (klimatizacija) 20.000,00 kn

 

UKUPNO: 100.000,00 kn

 

5. Kanalizacija

Plan

5.1. Kanalizacija 600.000,00 kn

 

UKUPNO: 600.000,00 kn

 

 

Sveukupno: 2.644.062,75 kn

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-09-05

Fužine, 7. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr