SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
OPĆINA ČAVLE

64.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. studenoga 2009.godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Čavle
za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općina Čavle za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

- knjižnične djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

- klapsko pjevanje,

- festival MIK,

- mesopusni običaji,

- razni drugi programi vezani uz kulturu.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulturne djelatnosti u Općini Čavle.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2010. godinu.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti kulture i kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2010. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2010. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 4.

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi te redovito održavati objekte iz Proračuna Općine za 2010. godinu.

Članak 5.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur.broj: 2170-03-09-01-12

Čavle, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

Plan raspodjele sredstava:

 

JAVNE POTREBE PLANIRANO

KULTURA (KN)

 

Katedra čakavskog sabora Grobnišćine 350.000,00

Muška klapa Grobnik 36.000,00

Udruga Čavjanske maškare 28.000,00

Ženski zbor Korezin 50.000,00

KUD Ante Kamenar 15.000,00

Žensko društvo Grobnišćica 25.000,00

Udruga mladih Grad Grobnik 20.000,00

Udruga Gromišćina zemja 65.000,00

Udruga Grobnički dondolaši 70.000,00

Udruga Rijeka super dance 25.000,00

Mesopusna kumpanija Grobnik 15.000,00

Udruga Šćenki 5.000,00

Obilježavanje praznika 115.000,00

Kulturno leto 170.000,00

Općinsko glasilo Gmajna 220.000,00

Festival MIK 142.000,00

Knjižnica Čavle 486.000,00

Ostali programi u kulturi 340.000,00

Zaštita spomenika kulture 350.000,00

 

SVEUKUPNO: 2.527.000,00

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr