SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KRALJEVICA

59.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), te članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2009. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture na području
Grada Kraljevice za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2010. godinu za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:

*Tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

Iz namjenskih sredstava za razvoj u cijeni komunalne usluge financirat će se projekti komunalnih društava zajedno s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama suvlasnicima komunalnih društava i to:

Izgradnja sustava vodoobskrbe i odvodnje
na području KD ViK Rijeka 1.162.000

Projekti od zajedničkog interesa 748.000

Projekti na području Grada Kraljevice.

Izgradnja vodovodnog ogranka na području

Jakovčićeve i Strossmayerove ulice I. faza. 414.000

Građenje objekata i nabavka opreme

za odlaganje komunalnog otpada 765.000

Nabavka opreme za prijevoz putnika 253.000

 

Ukupno 2.180.000

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 3.043.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 800.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 63.000 kuna te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 2.180.000 kn.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-09-03

Kraljevica, 2. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 

Program gradnje objekata komunalno   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr