SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KRALJEVICA

58.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), odredbi Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/ 93, 11/94 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
za 2010. godinu

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2010. Godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2010. godinu u ukupnoj svoti 1.088.000 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za slijedeće aktivnosti:

- sufinanciranje rada sportskih udruga i udruga tehničke kulture koje djeluju na području Grada Kraljevice,

- sufinanciranje sportskih pothvata i manifestacija,

- održavanje Doma sporta Kraljevica i

- održavanje ostalih sportskih objekata.

Članak 4.

Sufinanciranje rada udruga ostvaruje kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe slijedećim udrugama:

- Košarkaški klub Kraljevica,

- Nogometni klub Kraljevica,

- Nogometni klub »Primorac« Šmrika,

- Ženski nogometni klub »XXL« Kraljevica,

- KPA »Adria« Kraljevica,

- RSK »Jastog« Šmrika,

- Atletski klub paraplegičara »Lanterna« Kraljevica,

- JK »Oštro« Kraljevica,

- Taekwon-do klub Kraljevica,

- Šahovski klub Kraljevica,

- Školski sportski klub Kraljevica,

- Paintball klub »Extreme« Kraljevica,

- Centar za robotiku »Robokra« Kraljevica,

- TK Rival Rijeka,

- Savez sportskih školskih društava Rijeka,

- Ženski košarkaški klub »Frankopan« Kraljevica,

- Hrvatska zajednica tehničke kulture, Nacionalni centar Kraljevica.

Članak 5.

Sufinanciranje sportskih pothvata i manifestacija od značaja za Grad Kraljevicu ostvaruje se kroz:

- pokroviteljstva sportskih manifestacija,

- sufinanciranje vrhunskih sportskih rezultata.

Članak 6.

Održavanje Doma sporta Kraljevica za potrebe raznih udruga i grupa rekreativaca sastoji se iz režijskih izdataka za grijanje, rasvjetu, čišćenje i ostale komunalne usluge, domarsku službu i najam kotlovnice.

Održavanje ostalih sportskih objekata sadrži režijske izdatke za energiju i održavanje.

Članak 7.

Isplata novčanih sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2010. godinu.

Članak 8.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-09-05

Kraljevica, 2. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr