SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KRALJEVICA

57.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 103/03, 44/06 i 79/07) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
za 2010. godinu

I. JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. godinu u ukupnoj svoti 380.000 kuna.

Članak 2.

S,redstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za slijedeće aktivnosti:

- pomoći stanovništvu i

- sufinanciranje udruga i ustanova socijalne skrbi.

Članak 3.

Prava na pomoć stanovništvu su definirana Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice, a ostvaruju se u slijedeći oblicima:

- sufinanciranje prehrane

- financiranje prijevoza učenika i invalida

- sufinanciranje troškova stanovanja

- sufinanciranje boravka djece u vrtiću

- sufinanciranje nabavke školskih knjiga

- isplata potpore za novorođenu djecu

- stipendije

- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženima

- prigodni poklon paketi.

II. JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Članak 4.

Proračunom Grada Kraljevice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u zdravstvu za 2010. godinu u ukupnoj svoti 195.000 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za slijedeće aktivnosti:

- zaštitu zdravlja na terenu

- specijalističku zdravstvenu zaštitu i

- sufinanciranje humanitarnih i zdravstvenih udruga i ustanova.

Članak 6.

Zaštita zdravlja na terenu sastoji se iz sustavnog provođenja DDD mjera i mjera za suzbijanje bjesnoće, ote oganizirane higijeničarske službe.

Članak 7.

Specijalistička zdravstvena zaštita sadrži izdatke za profesionalno savjetovanje o zdravlju stanovništva.

Članak 8.

Sufinanciranje humanitarnih i zdravstvenih udruga i ustanova koje djeluju na području Grada Kraljevice ostvaruje se kroz financijske pomoći za redovitu djelatnost i programe.

Članak 9.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-09-10

Kraljevica, 2. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr