SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KRALJEVICA

55.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i odredbi Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2010.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u 2010. godini u ukupnoj svoti 2.159.000 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za slijedeće aktivnosti:

- financiranje redovite djelatnosti ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica i nabavku knjiga,

- osnivanje i financiranje djelatnosti ustanove »Kruna« Kraljevica,

- sufinanciranje djelatnosti neprofitnih udruga kulture koje djeluju na području Grada Kraljevice,

- sufinanciranje tradicionalnih kulturnih manifestacija od značaja za Grad Kraljevicu,

- informiranje,

- tekuće održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan u Kraljevici,

- tekuće održavanje domova u Bakarcu, Križišću i Šmriki,

- ulaganje u objekte kulture.

Članak 3.

Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica i Ustanova u kulturi »Kruna« Kraljevica proračunski su korisnici.

Članak 4.

Sufinanciranje djelatnosti neprofitnih udruga kulture ostvaruje se kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe slijedećim udrugama:

- HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica,

- KUD »Eugen Kumičić« Križišće,

- Narodna čitaonica i knjižnica Šmrika,

- Mesopustari Kraljevice,

- Udruga za čuvanje i njegovanje starih običaja Šmrika,

- Udruga u kulturi »Stol« Kraljevica,

- KUD Lanterna Kraljevica,

- Plesni klub »Dance Queen« Kraljevica.

Članak 5.

Financiranje kulturnih manifestacija se ostvaruje se kroz izdatke za:

- tradicionalnog darivanja predškolske djece povodom Dana Grada Kraljevica, »Sveti Nikola djeci«,

- mjesne blagdane Antonja u Šmriki, Petrova u Bakarcu i Srce Isusovo u Križišću.

Članak 6.

Informiranje se ostvaruje se kroz izdatke za:

- izdavanje lista »Frankopan« i

- sufinanciranje izdavanja »Primorskog Novog lista«.

Članak 7.

Tekuće održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan u Kraljevici sastoji se iz izdataka za energiju, održavanje, čišćenje i ostale komunalne usluge.

Članak 8.

Tekuće održavanje domova u Bakarcu, Križišću i Šmriki sastoji se iz izdataka za energiju, održavanje, čišćenje i ostale komunalne usluge.

Članak 9.

Ulaganje u objekte kulture sadrži:

- sufinanciranje ulaganja u crkvu u Kraljevici

- nabavku rampe za invalide za ulaz u gradsku upravu i Knjižnicu

- izradu idejnog projekta uređenja trga Sv. Nikole u Kraljevici.

Članak 10.

Isplata novčanih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2010. godinu.

Članak 11.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-09-06

Kraljevica, 2. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr