SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KRALJEVICA

53.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2009. godine donosi

PRORAČUN GRADA KRALJEVICE
ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA
ZA 2011. I 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2010. godinu (dalje: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

III. PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje od 2011. do 2012. godine raspoređeni su na sljedeće ekonomske skupine:

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-09-02

Kraljevica, 2. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 

Proračun Grada Kraljevice za 2010.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr