SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD KASTAV

64.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08 i 38/09) i članka 35. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županiije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 6. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2009. donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se, da se nekretnina označena kao k.č. 4351/4 površine 8 m2 upisana u z.k.ul. 2819 u k.o. Kastav kao kamenjar - javno dobro, ne koristi kao javno dobro te se ista isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rijeci - zemljišnoknjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-8

Kastav, 9. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr