SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD DELNICE

70.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), na sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se te imenuju članovi Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, radnog tijela Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 2.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću te obavlja i druge poslove određene aktima Grada Delnica.

U Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenuju se:

1. Mladen Mauhar, predsjednik,

2. Jasminka Lozer, potpredsjednik

3. Miljenko Pleše, član,

4. Natalija Grgurić-Marević, član

5. Slavko Maduna, član.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-08/09-01/09

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-01

Delnice, 9. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr