SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD DELNICE

67.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), na sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Odbora za financije i proračun

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se te imenuju članovi Odbora za financije i proračun, radnog tijela Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 2.

Odbor za financije i proračun, razmatra sustav financiranja javnih potreba u Gradu Delnicama, razmatra prijedlog proračuna, odluku o izvršavanju proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Grada Delnica, razmatra druga pitanja proračuna i financija Grada Delnica te obavlja i druge poslove određene aktima Grada Delnica.

U Odbor za financije i proračun imenuju se:

1. Lidija Žagar, predsjednik,

2. Jadranka Kruljac, potpredsjednik,

3. Ljiljana Skočilić, član,

4. Marijan Tomac, član,

5. Nensi Radun, član,

6. Goran Muvrin, član, te

7. Žarko Kovač, član.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-08/09-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-01

Delnice, 9. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr