SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD DELNICE

66.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Odbora za prometno i prostorno uređenje,
komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se te imenuju članovi Odbora za prometno i prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša, radnog tijela Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 2.

Odbor za prometno i prostorno uređenje, komunalno- stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na poslove utvrđivanja i praćenja provođenja politike u području veza, prometa i prometne infrastrukture u Gradu Delnicama, poslove vezane uz provođenje prostornog i urbanističkog planiranja Grada Delnica zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa i usklađivanje prostornog razvoja te rješenja zaštite i promicanja zaštite okoliša, te obavlja druge poslove određene aktima Grada Delnica.

U Odbor za prometno i prostorno uređenje, komunalno- stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša imenuju se:

1. Siniša Abramović, predsjednik

2. Damir Moćan, potpredsjednik,

3. Josip Horvat, član,

4. Gordana Šimatić, član

5. Goran Bukovac, član,

6. Tomica Vučić, član

7. Rudi Ožanić, član,

8. Nikica Orešković, član,

9. Josip Grgurić, član.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-08/09-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-01

Delnice, 9. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr