SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD DELNICE

63.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), na sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se te imenuju članovi Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport, radnog tijela Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 2.

Odbor za kulturu, tehničku kulturu i sport razmatra potrebe građana u području kulture, tehničke kulture i sporta, predlaže mjere za promicanje djelatnosti kulture, tehničke kulture i sporta te obavlja i druge poslove određene aktima Grada Delnica.

U Odbor za kulturu, tehničku kulturu i sport imenuju se:

1. Davorin Klubučar, predsjednik,

2. Franjo Jakovac, potpredsjednik,

3. Slaven Savić, član,

4. Nina Štimac, član,

5. Marijan Žagar, član,

6. Nikica Briški, član te

7. Davor Grgurić, član.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-08/09-01/06

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-01

Delnice, 9. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr