SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD CRES
5

12.

Na osnovi članka 47. i članka 53. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 30. ožujka 2004. godine, donijelo je

DEKLARACIJU
o alohtonoj divljači na otoku Cresu

1. Gradsko vijeće Grada Cresa smatra da alohtonu divljač na otoku Cresu treba ukloniti iz okoliša zbog toga što prisustvo te divljači remeti prirodnu ravnotežu na otocima, a ujedno stvara izravne štete u stočarstvu.

2. Gradsko vijeće Grada Cresa traži da sva nadležna tijela i institucije u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji poštuju volju stanovnika Grada Cresa izraženu kroz odredbe članka 116. Prostornog plana uređenja Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 02) kojima se izrijekom nalaže ukidanje lovišta na Tramuntani.

Budući da mjere utvrđene odredbama iz glave VIII. Zakona o lovu (»Narodne novine« broj 10/94, 22/94, 29/99, 76/99, 14/01 i 4/02) za sprečavanje šteta od divljači na otoku Cresu nisu uspješne, Gradsko vijeće Grada Cresa, u ime korisnika otočnog zemljišta na kojem je ustanovljeno lovište, zahtijeva od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da sukladno odredbi članka 13. stavka 4. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99 i 32/02) provede odgovarajući postupak za uklanjanje divljači koja dokazano čini štetu.

Gradsko vijeće Grada Cresa smatra da u postupku za uklanjanje alohtone divljači, osim klasičnih lovnih metoda, treba koristiti i implementirati nove metode koje će pridonijeti rješenju problema, a neće onečistiti okoliš ili narušiti prirodnu ravnotežu.

3. Gradsko vijeće Grada Cresa zahtijeva maksimalno zalaganje svih zainteresiranih strana i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji kako bi se uklanjanje alohtone divljači s otoka Cresa izvršilo u roku od godinu dana od donošenja ove Deklaracije.

4. Ova Deklaracija objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/04-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-13

Cres, 30. ožujka 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=82&mjesto=10002&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr