SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI

67.

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj 30. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

Iza članka 6. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine PGŽ« broj 30/01, 26/02 i 20/06), (u daljnjem tekstu: Odluka) dodaje se novi članak 6.a, koji glasi:

»Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično se mogu osloboditi obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore posebnom odlukom gradonačelnika, kada obavljaju djelatnost koja je od posebnog značaja za Grad Novi Vinodolski.«

Članak 2.

U članku 7. Odluke iza riječi »članka 5.« dodaju se riječi »i članka 6.a«

Članak 3.

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

»Na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se četiri grupe naselja - zona za određivanje visine komunalne naknade, i to:

I. ZONA obuhvaća: dio naselja Novi Vinodolski, i to: uži centar grada sa ulicama Trg Ivana Mažuranića, Trg Vinodolskog zakona, Frankopanski trg, Korzo hrvatskih branitelja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, Dr. Bogoslava Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abranska, Matije Mažuranića, Stubište I., Stubište II., Stari grad, Jurkovo, Mel, Kralja Tomislava, Šetalište Kneza Domagoja, Obala Kneza Branimira, Glavica, Lišanjska, Lukavice, Senjska, Grabrova, Goranska, ulica Hrastić, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo, Obala Petra Krešimira IV., turistički komples Novi Resort.

II. ZONA obuhvaća; dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Lokvica, Rasadnik, Stjepana Mažuranića, Ladislava Maričića, Nova ulica, Šenoina, Kralja Zvonimira, Zagrebačka, Prilaz Menci Klement Crnčić, Ogulinska, Povilska, Sopot, 22. lipnja, Osap, Krmpotska, Prisika, prilaz Prisika, Ledenička, Podosap, Zavnoh, prilaz Jamice, Jamice, Pridolska, Zagonjska, Krminska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Palih boraca, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Antuna Mažuranića, Posteni, Prilaz, A. Šermana, Građanske škole, Vinodolska, Krasa, Nova Krasa, Vatrogasna, Bočak, Antona Mataije, Bahalin, Mikulja, Šija, Ivanjska, Kalvarija, Zatrep, Primorska, Selačka, Panos, naselje Povile sa ulicama Milana Butkovića, Marijana Butkovića, Dugno, Tepli porat, Nikole Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Franje Butkovića, Dragana Butkovića Cole, Gaj, Vodovodna, naselje Klenovica sa ulicama Ribarska obala, Klenovarska staza, Vinodolska ulica, Put Drmuna, Marije Rice, Šćedine, Omladinski prilaz, Frankopanska, Velebitska, Zidinice, Stjepana Radića, Bunjevački prilaz, Valentinov prilaz, Grabići, Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, odvojak Gaj, Krmpotska ruka, Braće Miletići, Kula, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, Žrnovnica, naselje Smokvica - Krmpotska sa ulicama Dugačka, Grgićev prilaz, Krmpotska, Prilaz Krmpotska, Punta, Njivice, Sv. Jakova, Vrilo, Pločice, Krčevina, naselje Sibinj Krmpotski i Kozica (kamp).

III. ZONA obuhvaća dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Novljansko Polje, Dubrova, Vinska cesta, Poslovnu zonu Zapad, Pavlomir, Poslovnu zonu Kargač, naselje Donji Zagon, Ledenice, naselje Smokvica - Krmpotska iznad JTC, Jakov Polje, Drinak.

IV. ZONA obuhvaća naselja Bater, Breze, Crno, Gornji Zagon, Bile, Javorje, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Zabukovac, Krmpotske Vodice.

Naselja s područja Grada definirana su čl. 4. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09).

Zone iz stavka 1. ovog članka prikazane su u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke, a koji se ne objavljuje.

Koeficijent zone (Kz) u svezi stavka 1. ovog članka iznosi:

- za I. zonu: 1,00

- za II. zonu: 0,90

- za III. zonu: 0,80

- za IV. zonu: 0,50«

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Koeficijent namjena (Kn) utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovnih djelatnosti iz točke 3. ovog članka, koeficijent namjene (Kn) iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za pojedini poslovni prostor.«

Članak 5.

Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 363-03/09-01/12

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51250&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr