SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD BAKAR
9

11.

Temeljem odredbi članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 92. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Bakra za razdoblje 01.01. - 31.12.2003.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 2.

Neutrošena sredstva Proračuna Grada Bakra za 2003. godinu iznose 683.814,66 kn, te predstavljaju sredstva za raspodjelu po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Bakra za 2003. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 683.814,66 kn raspoređuju se za

- kupnju zgrade za smještaj zdravstvene stanice u Bakru - 683.814,66 kn.

Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Bakra za 2003. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

II. POSEBNI DIO

GRADONAČELNIKA

Izdaci Proračuna u iznosu od 35.419.040,00 kuna i izdaci financiranja raspoređuju se po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/02-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-03-97

Bakar, 31. ožujka 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Tomislav Klarić, v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr