SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
136

136.

Na temelju članka 33. stavak 5. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na, 6. sjednici 26. studenoga 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadama članova
Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 18/05 i 19/06) naziv odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

U članku 2., stavku 1., alineja 6. briše se.

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. riječi: », predsjedniku Kluba i članu Poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »i predsjedniku Kluba.«

Članak 4.

U članku 5. riječi: »Poglavarstvo na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije« zamjenjuje se riječima: »Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela nadležnog za proračun i financije«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke, kada je nazočna sjednici Skupštine, sjednici odbora odnosno sjednici klubova članova Skupštine i drugo po pozivu predsjednika Skupštine ili Župana, pripada naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica Skupštine odnosno sjednica odbora, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.«

Članak 7.

U članku 12. riječi: »sukladno članku 29. Poslovnika Županijske skupštine (»Službene novine PGŽ« broj 28/01 i 16/04)« zamjenjuju se riječima: »sukladno članku 28. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09)«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 2. riječi: »Županijskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »Župana«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. riječi: »Predsjednik Poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »Župan«.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke ostvaruje i pravo na korištenje parkirnog prostora na parkiralištu »Delta«, bez naknade, u vrijeme održavanja sjednice Skupštine, sjednice odbora odnosno klubova članova Skupštine i drugih tijela po pozivu Župana i predsjednika Skupštine«.

Članak 11.

U članku 17. stavku 1. riječi: »predsjednik Poglavarstva može članu Poglavarstva i« zamjenjuju se riječima: »Župan može«.

Stavak 2. briše se.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/9

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-22

Rijeka, 26. studenoga 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=642&mjesto=00001&odluka=136
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr